Το Βιολογικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο παράγεται σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα βιολογικής καλλιέργειας. Η καλλιεργητική μέθοδος βασίζεται σε βιώσιμες πρακτικές επεξεργασίας και παραγωγής οι οποίες εξασφαλίζουν ένα αγνό προϊόν, απουσία φυτοφαρμάκων.