Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας την διαφορετικότητα των τόπων, των μεθόδων, των παραδόσεων και των γεωγραφικών χαρακτηριστικών και την επίδρασή τους στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, προστατεύει την παραγωγή αυτή με ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), δίνοντας την δυνατότητα στους καταναλωτές να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και την μεθοδολογία που συνάδει με παραδοσιακούς όρους παραγωγής. Έτσι προστατεύονται τα ελαιόλαδα της Ελλάδας τα οποία έχουν ιδιαιτερότητες ανάλογα με την περιοχή παραγωγής τους και είναι πιστοποιημένα. Τα προϊόντα αυτά φέρουν ειδικά σήματα.

No image set

Soφia ΠΓΕ Λακωνία

No image set

Ανανίας ΠΟΠ Καλαμάτα