Θα σας παρακαλούσαμε, πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών αυτής της ιστοσελίδας, να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους και Προυποθέσεις Χρήσης. Η ιστοσελίδα www.eligos.gr είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια ΑΕ με έδρα την οδό Αλαμάνας 1, Τ.Κ. 15125, με Α.Φ.Μ. 094431696 (εφεξής η ''Εταιρεία''). Όλο το περιεχόμενο καθώς και οι υπηρεσίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρει η ιστοσελίδα τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ότι εσείς έχετε διαβάσει προσεκτικά, ότι έχετε κατανοήσει πλήρως και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα της Εταιρείας και τα περιεχόμενα της είναι σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος της να αρνηθεί την πώληση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή/και γεωγραφική περιοχή αφού πρώτα αυτό το πρόσωπο ενημερωθεί πρώτα εγγράφως ή τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να επαναδιανεμηθούν, να τροποποιηθούν, να αναδημοσιευθούν ή να χρησιμοποιηθούν στο σύνολο ή μέρος αυτών χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιαδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Εταιρείας. Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της Εταιρείας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της Νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού κλπ. Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την Εταιρεία από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας από τον χρήστη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δε συλλέγει κανένα προσωπικό δεδομένο από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας αλλά μόνο προσωπικά στοιχεία από τους εγγεγραμμένους χρήστες αυτής και χωρίς την πρόσβαση σε αυτά από τρίτους. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να διαθέσει σε τρίτους οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σχετική με τους εγγεγραμμένους χρήστες της ιστοσελίδας.
Eκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας στο κατάστημά μας, ώστε να μας παρέχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Με γνώμονα την προστασία των δεδομένων σας χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα για να τα προστατεύουμε. Αλλά θυμηθείτε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και αξιόπιστη και είναι αδύνατον να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.
Η εταιρία ανά τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί να στέλνει ενημερωτικά email στους εγγεγραμμένους χρήστες. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletter ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων, μπορείτε να μας ενημερώσετε. Η ενημέρωση γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε.
Αντίθετα, σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποια παραγγελία στο eshop μας, αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (email) σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθʼ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η Εταιρεία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας της. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δε σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνιση της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των πωλούμενων προϊόντων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή τα έξοδα αποστολής για το ύψος των οποίων θα ενημερώνονται οι πελάτες μας πριν από την υποβολή της παραγγελίας τους. Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλθείσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Εταιρεία. Στην περίπτωση που επιθυμείτε τιμολόγιο, σημειώστε το στην ηλεκτρονική παραγγελία σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας η Εταιρεία για τα στοιχεία τιμολόγησης. Η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωθείσα μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δύναται να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, αναιτιολογήτως, ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας (χρεωστικής ή πιστωτικής) μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς κάνει αποδεκτές τις περισσότερες κάρτες όπως Visa, Mastercard, Meastro κλπ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς.
Η εταιρία δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας στοιχεία ούτε αποθηκεύει ή έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τα τραπεζικά σας στοιχεία ή την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από τον νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Αλλαγή/ακύρωση παραγγελίας

Αλλαγή ή ακύρωση σε παραγγελία γίνεται δεκτή μόνο εφόσον η Επιβεβαίωση παραγγελίας δεν έχει αποσταλεί, ήτοι η παραγγελία να μην έχει ολοκληρωθεί. Προσοχή καθότι επισημαίνεται ότι μετά την επιβεβαίωση παραγγελίας ΔΕΝ είναι δυνατή ούτε η αλλαγή της δηλωθείσας διεύθυνσης παράδοσης για κανέναν λόγο, για λόγους ασφαλείας (καταπολέμηση απάτης).

Μπορείτε, εφόσον είστε καταναλωτής, να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στην αντίστοιχη ενότητα την διαδικασία επιστροφής προϊόντων που προβλέπεται στην αντίστοιχη ενότητα .

Σε περίπτωση πάντως οποιουδήποτε προβλήματος επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας για περαιτέρω λεπτομέρειες μέσω της ενότητας Επικοινωνία.

Σε περίπτωση που τυχόν απαιτείται η επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος που τυχόν έχει ήδη καταβληθεί στην Εταιρία μας κατόπιν ακύρωσης ή αλλαγής της παραγγελίας σας κατά τα ανωτέρω, θα σας επιστραφεί το αντίστοιχο ποσό άμεσα με τρόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ μας. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (λόγου χάρη πιστωτική κάρτα κ.λπ.) ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η εταιρία μας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Η Εταιρεία συνεργάζεται με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier), προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων στην ελληνική επικράτεια. Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τους πελάτες της Εταιρείας, οι οποίοι θα ενημερώνονται για το ακριβές κόστος της εκάστοτε αποστολής πριν από την υποβολή της τελικής τους παραγγελίας. Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους πελάτες της εντός του αναγραφόμενου χρόνου. Η εταιρία επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, και ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Ωστόσο, εάν λάβετε ελαττωματικό προϊόν από υπαιτιότητά μας ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα από υπαιτιότητά μας, επικοινωνήστε αμέσως με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της ενότητας Επικοινωνία για περισσότερες λεπτομέρειες.
Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων λόγω διαπιστωμένου πραγματικού ελαττώματος ή διαπιστωμένης έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας από υπαιτιότητά μας, που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας ισχύουν τα εξής:
i) Επιστροφές γίνονται αποκλειστικά και μόνο προς τη διεύθυνση Αλαμάνας 1, 15125 Μαρούσι, Ελλάδα. Η παραλαβή του προϊόντος από την Εταιρία μας θα γίνεται μόνον από συνεργαζόμενο μεταφορέα μας αφού πρώτα επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της ενότητας Επικοινωνία για να μας ενημερώσετε σχετικά με το διαπιστωμένο πρόβλημα που έχει προκύψει σε συγκεκριμένο προϊόν. Η παραλαβή του προϊόντος προς επιστροφή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον από την διεύθυνση παράδοσης που είχατε δηλώσει κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας.
ii) Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης.
iii). Τα προϊόντα, που επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται: Με την Απόδειξη Λιανικής/Τιμολόγιο Πώλησης ή το Δελτίο Αποστολής. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί το δε προϊόν δεν θα παραλαμβάνεται από την Εταιρία μας.
iv). Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα διεκπεραιώσουμε το αίτημα Επιστροφής σας.
Τα έλαια κατά τους χειμερινούς μήνες μπορεί να φθάσουν σε εσάς παγωμένα ή θολά. Παρακαλούμε να αφήσετε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου για κάποιο διάστημα ώστε να επανέλθει στην υγρή του μορφή. Η ποιότητά του δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο από τις χαμηλές θερμοκρασίες και μπορεί να καταναλωθεί κανονικά. Ακόμη και αν επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου, στο κάτω μέρος της φιάλης ίσως παραμείνει μια ελαφριά θολότητα η οποία είναι φυσιολογική. Στις περιπτώσεις αυτές, το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστέος, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφτεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστικότητα και εγκυρότητα των υπολοίπων όρων. Η Εταιρεία δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από την στιγμή που αυτές θα εμφανιστούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

Η εταιρία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές στο Eligos.gr να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Eligos.gr ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα ιστοσελίδα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.