Το κλασσικό ελαιόλαδο έχει συνδεθεί άμεσα με το ελληνικό τραπέζι και την ελληνική οικογένεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μαγείρεμα δεδομένου ότι αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες χωρίς να αλλοιώνεται.