Το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο ήταν και παραμένει από τις πιο σημαντικές παραδόσεις στην Ελλάδα. Είναι ένα τρόφιμο, το οποίο δε χρειάζεται παστερίωση ή προσθήκη συντηρητικών για τη διατήρησή του, ενώ το ίδιο χρησιμοποιείται ως συντηρητικό τροφίμων από αρχαιοτάτων χρόνων. Μπορεί να διατηρηθεί για τουλάχιστον ένα χρόνο αναλλοίωτο, αρκεί να αποθηκευτεί σωστά ως την κατανάλωσή του. Το ελληνικό ελαιόλαδο έχει πλούσια οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που διαφέρουν από ποικιλία σε ποικιλία, από το βαθμό ωρίμανσης του ελαιόκαρπου και από τη διαδικασία της ελαιοποίησης. Επίσης, έχει αποδεδειγμένα υγειοπροστατευτικές ιδιότητες για την πρόληψη πολλών παθήσεων